Ayrıştır, Biriktir, Ekonomiye Kazandır
0

Doğa dostu bez çanta, bez ambalaj ve diğer çevreci konsepti olan promosyon ürünlerin üretimi ve kurumsal pazarlamasına yönelik olarak faaliyetlerini sürdüren MT Greenworks, bir sosyal sorumluluk projesi olan ve atıkların kaynağında doğru şekilde ayrıştırılıp geri dönüşüme kazanımını sağlayan Yeşil Kumbara Projesi’ni de süreç içinde faaliyete geçirdi.

Kurulduğumuz tarihten bu yana ülkemizde doğa dostu ve sürdürülebilir tüketim ürünlerine ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasındaki eksikliklere yönelik gözlemlerimiz bizi, MT Greenworks ve Yeşil Kumbara markalarımız ile çalışmaya iten güç olmuştur. Bu eksiklerin ülke ekonomisine artı değerler sunabilmek adına hem ardımızda yaşanabilir bir ülke bırakmamız hem de atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile sunulacak ekonomik artılar hakkında yapılacak çok projenin olduğunu düşünüyor ve çalışmalarımızı bu alanlara odaklıyoruz.

“Yaşanabilir bir gelecek için çöpte değil, ‘Yeşil Kumbarada’ biriktirin” projemizdeki sloganlarımızdan biri. Yeşil kumbara Projesi Tüm Belediyeler tarafından uygulanabilir bir konseptte dizayn edilmiştir. Öncelikli amacı, sürdürülebilir ekonomi ve yaşanabilir bir çevre yaratmaktır.

Sistem hiç karmaşık değildir, sadece programlı olmayı ve mevcut durumda genellikle karışık (organik ve diğer atıklar bir arada) biriktirilip çöp konteynırlarına bırakılarak geri dönüşümde kullanımı imkansız yada çok sınırlı olan ambalaj atıklarının ve geri dönüşebilir her türlü malzemenin kaynağında yani evlerde, işyerlerinde ve diğer yaşam alanlarında tasnifi ve toplanmasından ibarettir.

‘Peki bu proje nasıl uygulanacak’ sorusunun yanıtı ise aslında çok basit.

Katı atıkların ev ve işyerlerinde karışık biriktirilmesi yerine belediyelerimizce ücretsiz dağıtılacak farklı ambalajları temsil eden(kağıt-metal-plastik-kompozit-pil ve elektrik ürünleri) torbalarda ayrıştırma ve biriktirmesi hane halkı veya çalışanlarca yapılıyor ve yerleşim yerinin/işyerinin toplama günü/günlerinde sokağınıza gelen yetkililere teslim ediliyor.

Ambalajları ve geri dönüşebilir diğer atıkları bazı duyarlı vatandaşlarımızca evlerinde ayrıştırarak (organik çöpler ve diğerleri şeklinde) çöp toplama kutularına bırakılması az miktarda da olsa yapılıyor ancak organik çöpler ile birlikte aynı konteynıra atılıyor olmaları ve bir şekilde karıştırılmaları bu ambalajların geri dönüşümde kullanımını engelliyor, duyarlı bir yaklaşım olsa da hane dışındaki süreçten dolayı kalitesiz bir atık meydana geliyor.

Uygulamada en verimli metod 5’li atık ünitelerinde ayrıştırmadır. Evsel atıkları (veya iş ortamı atıklarını) en basit haliyle organik atıklar (tüm atık besinler, meyva/sebze kabukları ve içleri, yemek fazlaları vb atıklar) ve katı atıklar (kağıt, plastik, metal, cam, süt kutusu vb ambalajlar) olarak ikiye tasnif edip kendileri için ayrılmış Yeşil Kumbara Atık Ünitesine ayrı ayrı koyarak yapabiliriz. Bu metodun üzerine çıkmak istiyorsak yukarıda bahsettiğimiz beşli ünite ile (kağıt ve karton atıklar/plastik ve türevleri/kompozit kutu ve ambalajlar/metal ambalajlar/pil ve elektirik ürünleri atıkları) Yeşil Kumbara Atık Ünitesine koyarak tasnif ederek yüksek verim alabiliriz. Bu ambalajların bir besin ile teması söz konusu ise durulayıp kuruması için kısa bir süre bırakıp akabinde geri dönüşüme koyulması verimi maksimum düzeyde tutar.

Yeşil Kumbara E-Bülten

Yeşil Kumbara ürünleri kullanıcılarının tamamı eş zamanlı olarak yeşil tüketicidirler. Başta ambalajlar olmak üzere evsel atıkları kaynağında doğru metodlarla ayrıştıran herkes yeşil tüketime de artı değer katmaktadır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz paylaşılmaz...

Destek